WSKAZÓWKI MIESZKANIA PROJEKTY

"Jak rozliczać najem?" - Formy opodatkowania


Najem możesz rozliczyć na dwa sposoby:

Jako najem prywatny, czyli odrębne źródło przychodów (uwaga: przychód z najmu kilku mieszkań się sumuje):
w tym przypadku masz do wyboru ryczałt - 8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł (brak możliwości odliczania kosztów) lub zasady ogólne 18% do 85 000 zł dochodu oraz 32% od nadwyżki powyżej wspomnianej kwoty (możliwość odliczania kosztów).

W ramach Twojej działalności gospodarczej (przychód stanowi część przychodu firmy):
na zasadach ogólnych - odpowiednio 18% do 85 000 zł dochodu i 32% od nadwyżki od tej kwoty, oraz na zasadach podatku liniowego - 19% od dochodu. W jednym i drugim przypadku możesz odliczać koszty uzyskania przychodu.
sposoby rozliczania najmu Wyszczególnione sposoby należą do najpopularniejszych rozwiązań w poruszanym temacie. Wybór formy rozliczania należy do Ciebie - jest decyzją podatnika. Wybierz ryczałt w najmie prywatnym z uwagi na prostotę tego rozwiązania lub znajdź optymalne rozwiązanie kierując się interesem ekonomicznym. Podpowiadamy: najem krótkoterminowy jest zwykle interpretowany jako forma prowadzenia działalności.

- "Co w przypadku, w którym wspólnie z żoną/mężem jesteśmy właścicielami mieszkania?" - Bez obaw. Przewidziano możliwość, aby całość dochodu przy współwłasności rozliczał jeden z małżonków. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie. Potrzebne będą podpisy obojga małżonków.
- "Jaki PIT składam w przypadku wynajmu mieszkania?" - Przychody opodatkowane na zasadach ryczałtu należy rozliczyć na deklaracji PIT-28. Termin złożenia tego dokumentu mija 31 stycznia. Dochody z najmu podatnik jest zobowiązany wykazać w deklaracji rocznej. Jeśli były one opodatkowane na zasadach skali, należy skorzystać z deklaracji PIT-36, na której można jednocześnie wykazać dochód z pracy, działalności gospodarczej itp. Termin składania takiej deklaracji mija 30 kwietnia.

Jeśli rozliczasz się ryczałtem, a Twoje przychody w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 25 000 Euro, masz możliwość płacenia podatku raz na kwartał.

"Jak zgłosić najem?" - Powiadomienie Urzędu


Jeśli chcesz lub musisz rozliczać najem poprzez działalność gospodarczą wystarczy, że ją zarejestrujesz lub do tej wykonywanej obecnie dopiszesz odpowiednie PKD (68.20).

W przypadku wyboru jednej z form najmu prywatnego, musisz dokonać formalnego wyboru formy opodatkowania. Wyboru dokonujesz przez złożenie oświadczenia w US właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wyboru można dokonać raz w roku:

na jego początku (do 20 stycznia) bądź

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jako wynajmujący osiągnąłeś/-aś pierwszy przychód z tytułu najmu (jeśli wynajem rozpoczął się w trakcie roku podatkowego)

Brak złożenia oświadczenia w odpowiednim terminie będzie skutkował przymusowym rozliczaniem według skali podatkowej.
- "A co jeśli chcę się rozliczać według skali?" - Nie musisz składać oświadczenia.
- "Czy muszę składać oświadczenie ponownie, jeśli w poprzednim roku wybrałem ryczałt?" - Nie. Pisemne oświadczenie należy złożyć w przypadku chęci zmiany systemu podatkowego. W przypadku gdy w poprzednim roku rozliczałeś/-aś się w formie ryczałtu, taka forma będzie automatycznie kontynuowana.

Oświadczenie składasz z wykorzystaniem oficjalnego wzoru pisma. Otrzymasz je w Urzędzie Skarbowym. Udostępniamy wzór na dole strony w sekcji wzory umów. Wybór formy opodatkowania dotyczy podatnika (czyli Ciebie), a nie każdego jego mieszkania. Nie można więc jednego mieszkania rozliczać ryczałtem, a drugiego na zasadach ogólnych.

formularz powiadomienia urzędu

"Czym jest najem okazjonalny?" - Co daje taka umowa


Najem okazjonalny jest formą najmu długoterminowego. Z punktu widzenia właściciela mieszkania to korzystne rozwiązanie, ponieważ zabezpiecza Twoje interesy na wypadek problemów z najemcą, który nie chciałby opuścić mieszkania po zakończeniu umowy lub w przypadku, gdy pojawią się problemy z płatnościami.

Z konstrukcji najmu okazjonalnego możesz skorzystać, jeśli wynajmującym jest osoba fizyczna. Umowa podpisywana jest przez nas i najemcę, a najemca dodatkowo podpisuje akt notarialny. Koszt takiej operacji wacha się w granicach 150-300 zł.

Umowa najmu okazjonalnego musi posiadać trzy załączniki:

oświadczenie najemcy sporządzone w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania używanego lokalu we wskazanym w żądaniu terminie,

oświadczenie najemcy, w którym wskazuje inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia najętego lokalu,

oświadczenie właściciela wyżej innego lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim najemcy i osób z nim zamieszkujących w wypadku wykonania egzekucji.

- "Czy muszę spełnić jakieś wymogi, aby móc skorzystać z najmu okazjonalnego?" - Tak. Musisz zgłosić umowę we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od jej podpisania (w zakładce wzory umów na dole strony zamieszczamy druk do pobrania) oraz rozliczać podatek od najmu (zasady ogólne lub ryczałt).

Dzięki umowie najmu okazjonalnego minimalizujemy ryzyko najmu najemcy, który nie chce płacić za korzystanie z Twojego mieszkania.

"Ile to kosztuje?" - Sposób w jaki się rozliczamy


Pamiętaj, że jeżeli decydujesz się na pobieranie zaliczek na media (opłaty administracyjne, woda, gaz, prąd...) w formie ryczałtu (z góry ustalonej, stałej opłaty miesięcznej) podatek zapłacisz od całości kwoty otrzymanej od najemcy (czynsz + opłaty). Nie panikuj!
Różnica nie będzie kolosalna, a rozwiązanie jest prostsze.

Poniżej podajemy przykład z uwzględnieniem naszej prowizji. Chcielibyśmy, aby system naszego rozliczania był dla Ciebie przejrzysty i zrozumiały.
"Czynsz" to kwota, jaką płaci najemca miesięcznie za możliwość przebywania w Twoim mieszkaniu - jest to kwota, którą otrzymujesz na czysto po odjęciu opłat.
"Opłaty" to suma kosztów miesięcznych w skład których wchodzą: opłata administracyjna, media.
"Podatek" (na potrzeby przykładu ryczałt od osoby fizycznej 8,5%) wyliczony jest odpowiednio od kwoty czynszu w przypadku pobierania zaliczek lub od kwoty za całość w przypadku opłaty zryczałtowanej.
"Prowizja" to kwota, którą pobieramy za zarządzanie mieszkaniem. Różni się w zależności od tego jak dużo pracy czeka nas przy końcowym rozliczeniu. Jeśli wybrałeś dla najemcy opłaty zryczałtowane, będzie taniej.

CZYNSZ OPŁATY PODATEK PROWIZJA ZYSK
MIESIĘCZNY
Stały - wedle
umowy
Zaliczkowe lub
zryczałtowane
Płacony od czynszu
lub od całości
(czynsz + opłaty)
12% (zaliczkowo)
lub 10%(zryczałtowane)
od kwoty czynszu
Wszystkim się
zajmiemy
- Ty ciesz
się korzyścią
1000 zł 450zł (zaliczki) 85 zł (m-c) 120 zł (12%) 795 zł
1000 zł 500 zł (ryczałt) 127,50 zł (m-c) 100 zł (10%) 772,50 zł

Wartości podane są w skali miesiąca. W przypadku wyboru opłat zryczałtowanych bezpiecznie jest nieznacznie je powiększyć na wypadek zużycia większego niż przewidywane.Ważne! W związku z rozpoczęciem stosowania w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych ("RODO") zmienia się nasza polityka prywatności. Pełna treść polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Ważne! Zmieniamy naszą politykę cookies. Informujemy, że nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu poprawnego działania i zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

OK, ZOSTAŁEM POINFORMOWANY